Notícies

Els nostres estudis

ESO

En el marc del nostre Projecte de Qualitat i Millora Contínua incidim, principalment en els primers cursos, en la creació d’equips docents cohesionats que permeten dur a terme una bona acollida, integració i seguiment de l’alumnat. En aquests equips potenciem especialment la figura de la persona tutora amb una dedicació important d’hores lectives al seu grup classe.

BATXILLERAT

Batxillerat esportiu

Ciències i tecnologia

Humanitat i ciències socials

Arts plàstiques

Arts escèniques

Llengües estrangeres

Proves d’accès a la universitat

Estudis adaptats per a esportistes d’alt rendiment

BLOGS I XARXES

Projectes

Programes

AULES EMPRENEDORES