Erasmus + escolar ESO

El centre acaba d’aconseguir l’acreditació Erasmus escolar 2023-1-ES01-KA120-SCH-000189432 per a cinc cursos acadèmics. 

XXXXXX