Han començat les obres de millora de l’eficiència energètica a l’institut Jaume I.

Aquestes obres estan incloses al Pla Director d’infraestructures Educatives, que conté la planificació de les actuacions de construcció de nous centres i ampliacions però també les obres de rehabilitació, adequació i millora. Concretament les obres persegueixen millorar l’eficiència energètica i augmentar la confortabilitat de les instal·lacions.

Les obres consisteixen en millorar de la transmitància de l’envolupament de l’edifici mitjançant  la substitució del nombre màxim de tancaments exteriors i es preveu que tinguin una durada de tres mesos.

Aquestes obres són finançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER), concretament dins del recurs REACT–UE, com a part de de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19, i en compliment de l’objectiu específic donar resposta a les necessitats d’escolarització dels ensenyaments obligatoris o universals en el marc del dret a l’educació.

Podeu trobar més informació sobre la programació de totes les obres en infraestructures escolars finançades amb Fons REACT-UE en aquest enllaç.