Mobilitat del professorat: job shadowings

El ‘jobshadowing’ o ‘treball en l’ombra’ és una tècnica d’aprenentatge que permet transferir habilitats i coneixements de manera efectiva a partir de l’observació d’altres companys. 

El professorat interessat pot participar en el procés de selecció i així obtenir una beca per a fer aquesta observació per a millorar les seves competències personals i professionals. La beca cobreix el desplaçament, l’allotjament i la manutenció.