Queixes, suggeriments, reclamacions i felicitacions

Tal com indiquen les NOFC del centre, qualsevol membre de la comunitat educativa, o persona interessada, pot formular les seves queixes, suggeriments i reclamacions, des de la seva responsabilitat i fent ús dels seus drets com a usuari/a del sistema educatiu o com a part interessada, amb la pretensió d’aconseguir una millora en la qualitat de la docència o en la prestació del servei d’educació, o bé perquè volen ser escoltats/des i atesos/es quan creuen que han estat lesionats els seus drets.

En funció del grau d’insatisfacció dels membres de la comunitat educativa o persones interessades, podem classificar les demandes que aquests fan arribar al centre en tres nivells:

  • Suggeriment: proposta o reclamació de canvi al centre educatiu que redundi en benefici de totes les parts.
  • Queixa: insatisfacció causada per defectes en la qualitat de la docència o en la prestació del servei.
  • Reclamació: insatisfacció per algun perjudici causat per la qualitat de la docència o el servei del centre; sol contenir la sol·licitud d’algun tipus de compensació.

 

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Les queixes i suggeriments seran presentades al centre educatiu:

RECLAMACIONS

Les reclamacions seran presentades al centre educatiu:

       FELICITACIONS

A banda de queixes, suggeriments i reclamacions, qualsevol membre de la comunitat educativa o persona interessada pot fer arribar al centre una felicitació. Les felicitacions podran ser presentades al centre educatiu per escrit a través del correu electrònic del centre, dels tutors individuals (per correu electrònic o en paper), mitjançant la bústia de suggeriments que es troba a secretaria o a través del formulari de Felicitacions.