Mobilitat del professorat: formació del professorat

El professorat també pot demanar formacions en països europeus per a millorar les seves competències en diferents àmbits. També participa en un procés de selecció i obté una beca que cobreix el desplaçament, l’allotjament i la manutenció.