Doble titulació Batxillerat i Salvament i Socorrisme

Es tracta d’un programa innovador que combina estudis del batxillerat de ciències i tecnologia o d’humanitats i ciències socials amb l’ensenyament esportiu de grau mitjà de salvament i socorrisme o vela. Permet assolir les dues titulacions en un període de tres anys.

 

Es tracta d’un programa innovador que combina estudis del batxillerat de ciències i tecnologia o d’humanitats i ciències socials amb l’ensenyament esportiu de grau mitjà de salvament i socorrisme o vela. Permet assolir les dues titulacions en un període de tres anys.

Les qualificacions obtingudes en el cicle inicial i final de salvament i socorrisme s’incorporen al currículum de batxillerat de l’alumne per qualificar dues matèries optatives, l’estada a l’empresa i el treball de recerca que no caldrà tornar a cursar.

Informació general del estudis

Programa d'estudis

Primer any: Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme o Vela  + 1r de Batxillerat primera part

Segon any: Cicle Final de Salvament i Socorrisme o Vela + 1r de Batxillerat segona part

Tercer any: 2n de Batxillerat

Es tracta d’un itinerari formatiu professionalitzador però que a la vegada us prepara per seguir en el futur estudis superiors relacionats amb salut, esport i benestar com ara:

Grau Universitari en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Fisioteràpia, Infermeria…

Pla d'estudis del 1r any

1r any acadèmic

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Batxillerat 1

13 hores / setmana

Batxillerat 1

13 hores / setmana

Batxillerat 1

13 hores / setmana

Bloc Específic  Cicle INICIAL

17 hores / setmana

Bloc Comú Cicle INICIAL

11 hores / setmana

Pràctiques piscina

11 hores / setmana

Pla d'estudis del 2n any

2n any acadèmic

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Batxillerat 1

10 hores  / setmana

Batxillerat 1

10 hores / setmana

Batxillerat 1

10 hores / setmana

Bloc Comú Cicle FINAL

18 hores / setmana

Bloc Específic Cicle FINAL

19 hores / setmana

Bloc específic Cicle FINAL

9 hores / setmana

Pràctiques platja i riu

180 hores

Pla d'estudis del 3r any

3r any acadèmic

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Batxillerat 2

26 h setmanals

Batxillerat 2

26 h setmanals

Batxillerat 2

26 h setmanals

Activitat setmanal en hores

Activitat setmanal en hores

Matèria / Curs 1r Batxillerat + Cicle Esportiu 2n batx.
 

1r any

Cicle Inicial + 1r Batx.

2n any

Cicle Final + 1r Batx.

3r any

2n batxillerat

Llengua catalana 2 2
Llengua castellana 2 2
Anglès 3 3
Filosofia 2
Hist. de la filosofia 3
Història 3
Obligatòria (Matemàtiques) 3 4
Modalitat 1

3

Química I / Dibuix tècnic I / Economia

 

4

Química II / Dibuix tècnic II /Disseny de negocis

Modalitat 2  

3

Biologia I / Tecnologia I / Història contemporània

4

Biologia II / Tecnologia II / Geografia

Tutoria 1 1 1
Optativa convalidada
Cicle Inicial Esportiu 17
Cicle Final Esportiu 19
Total màxim setmanal 27 29 26