Batxillerat Ciències i Tecnologia

Impartim les tres modalitats de batxillerat: Arts plàstiques i escèniques, Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials.

Ens esforcem per donar una oferta completa de matèries de modalitat per tal que el nostre alumnat accedeixi als estudis superiors amb plena garantia de preparació, bons coneixements i bones qualificacions.

Dissenyem itineraris formatius adaptats per a cada una de les branques de coneixement dels estudis universitaris. Així, el nostre alumnat adapta millor el seu currículum de secundària a les seves necessitats.

Matèries comunes

Primer curs Segon curs
Matèria Hores Matèria Hores
Llengua CATALANA i literatura I 2 Llengua CATALANA i literatura II 2
Llengua CASTELLANA i literatura I 2 Llengua CASTELLANA i literatura II 2
Llengua ESTRANGERA I 3 Llengua ESTRANGERA II 3
FILOSOFIA 2 HISTÒRIA 3
EDUCACIÓ FÍSICA 2 Història de la FILOSOFIA 3
TUTORIA I 1 TUTORIA II 1

Matèries de la modalitat de Ciències i Tecnologia

  Primer curs Segon curs
  Matèries Hores Matèries Hores
Obligatòria
 • Matemàtiques I
3
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
4
Modalitat 1
 • Física I
3
 • Física II
 • Geologia i ciències ambientals
4
Modalitat 2
 • Química I
 • Dibuix Tècnic I
 
 • Química II
 • Dibuix Tècnic II
4
Modalitat 3
 • Tecnologia i enginyeria I
 •  Biologia I
3
 • Tecnologia i enginyeria II
 • Biologia II
 • Història de l’art
 • Francès
 • Alemany
 • Estada Empresa
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
4
Optativa 2
 • Programació i robòtica
 • Geologia i ciències ambientals
 • Biomedicina
 • Psicologia
 • Francès
 • Alemany
 • Religió
 3    
Optativa 3
 • Reptes científics
 • Disseny 2D
 • Matemàtiques aplicades
3    

 

A qui pot interessar?

Persones amb interès, en general, per les ciències i la tecnologia. Alumnat  amb interès per àrees com les matemàtiques, la física, la informàtica o la tecnologia; o amb  una gran capacitat de raonament, observació, concentració, anàlisi i experimentació; o si ets una persona crítica i curiosa.

Si el fas, accediràs més fàcilment a les carreres de Biologia, Biotecnologia, Bioquímica i Biomedicina, Ciències Ambientals, Física, Matemàtiques, Química i totes les especialitats d’Enginyeria i d’Arquitectura.

També per alumnat que està interessat per l’àrea de la salut, benestar i esport, és sociable, amb capacitat d’atenció i sap escoltar els altres; o si és observador, reflexiu, amb ganes d’ajudar els altres; o si s’interessa per la natura i té una bona capacitat d’estudi,

Si fas aquesta opció estaràs preparat/da per graus com ara Ciència i Tecnologia dels Aliments, Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica, Logopèdia, Psicologia, Medicina, Odontologia, Òptica i Optometria, Podologia, Infermeria, Fisioteràpia, Veterinària, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica,  Biomedicina i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.