Batxillerat Ciències i Tecnologia

A qui pot interessar?

Persones amb interès, en general, per les ciències i la tecnologia. Alumnat  amb interès per àrees com les matemàtiques, la física, la informàtica o la tecnologia; o amb  una gran capacitat de raonament, observació, concentració, anàlisi i experimentació; o si ets una persona crítica i curiosa.

Si el fas, accediràs més fàcilment a les carreres de Biologia, Biotecnologia, Bioquímica i Biomedicina, Ciències Ambientals, Física, Matemàtiques, Química i totes les especialitats d’Enginyeria i d’Arquitectura.

També per alumnat que està interessat per l’àrea de la salut, benestar i esport, és sociable, amb capacitat d’atenció i sap escoltar els altres; o si és observador, reflexiu, amb ganes d’ajudar els altres; o si s’interessa per la natura i té una bona capacitat d’estudi,

Si fas aquesta opció estaràs preparat/da per graus com ara Ciència i Tecnologia dels Aliments, Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica, Logopèdia, Psicologia, Medicina, Odontologia, Òptica i Optometria, Podologia, Infermeria, Fisioteràpia, Veterinària, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica,  Biomedicina i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

Materies comunes 1r de batxillerat

Educació física (2)

Filosofia (2)

Llengua castellana i literatura I (2)

Llengua catalana i literatura I (2)

Llengua estrangera: anglès I (3)

Tutoria I (1)

Matèries de 1r modalitat ciència i tecnologia

Obligatòries de modalitat

 Matemàtiques I

Modalitat

Física I


Química I

Dibuix tècnic I


Tecnologia i enginyeria I

Biologia I

Optatives

Programació i robòtica

Geologia i ciències ambientals I

Biomedicina

Psicologia

Francès I

Alemany I

Religió


Reptes científics

Disseny 2D

Matemàtiques aplicades

Materies comunes de 2n batxillerat

Història (3)

Història de la filosofia (3)

Llengua castellana i literatura II (2)

Llengua catalana i literatura II (2)

Llengua estrangera: anglès II (3)

Tutoria II (1)

Matèries de 2n modalitat ciència i tecnologia

Obligatòria de modalitat


Matemàtiques II

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Modalitat franja 1


Física II

Geologia i ciències ambientals II

Modalitat franja 2


Química II

Dibuix tècnic II

Optativa


Tecnologia i enginyeria II

Biologia II

Història de l’art

Francès II

Alemany II

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Estada a l’empresa