Orientació acadèmica

Presentació per a famílies de 4t ESO

Reunió famílies 4t ESO

Presentació PPT

TESTOS D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

No saps què estudiar i necessites ajut? Prova de fer aquests testos d’orientació acadèmica i professional.

Test Gencat

Test Educaweb

Orientació laboral

ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18. Informa’t aquí

BATXILLERAT

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Informa’t aquí.

CURSOS I PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Si no tens l’ESO, pots preparar-te per accedir a un cicle formatiu.

Informa’t dels cursos que pots fer aquí.

Informa’t de les proves aquí.

CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC

Per accedir a un cicle formatiu de grau bàsic, cal complir simultàniament els requisits següents:

  • Tenir quinze anys complerts o complir-los durant l’any natural en el qual s’accedeix al cicle formatiu.
  • Haver cursat tercer curs d’educació secundària obligatòria. Excepcionalment, s’hi pot accedir després de haver cursat el segon curs.
  • Haver rebut, el Consell orientador, una recomanació de l’equip docent d’educació secundària obligatòria en aquest sentit.

Informa’t aquí.

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Els PFI s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria. Són estudis voluntaris i la seva durada és d’un curs acadèmic (1.000 hores). Informa’t aquí.

CICLES FORMATIUS

Si has acabat l’ESO pots fer un cicle formatiu o Batxillerat.
La formació professional capacita per exercir de manera qualificada diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Informa’t aquí