Erasmus+

Què és el programa Erasmus?

 

Erasmus+ és el programa de la UE que respalda la educació, la formació, la juventut i l’esport a Europa.

Els seus objectius son:

  • “Enfortir la dimensió europea de l’educació a tots els nivells”
  • “Millorar el coneixement de les llengües europees”
  • “Promoure la cooperació i la mobilitat a través de l’educació”
  • “Encoratjar la innovació en l’educació”
  • “Promoure la igualtat d’oportunitats en tots els sectors de l’educació”

El programa no només s’aplica a nivell universitari, sinó també a nivell d’educació primària, secundària i post-obligatòria (Batxillerat i Cicles Formatius), on rep diferents noms.

El programa permet:

  • la mobilitat d’alumnat
  • jobshadowings pel professorat
  • formació del professorat
  • FCT a l’estranger (Cicles Formatius)

Erasmus + FP

Erasmus + BAT artístic

 Erasmus + escolar ESO

Criteris de selecció d’alumnat

 

Erasmus + BAT

Erasmus + Cicles formatius

 Erasmus + escolar ESO

Mobilitat del professorat

 

job shadowings

formació del professorat

criteris de selecció del professorat

Documentació