Instal·lacions, projectes i serveis

INSTAL·LACIONS

A l’ESO i Batxillerat comptem amb un gimnàs, laboratoris de biologia, de geologia, de física i de química, aula-laboratori de ciències, aules de dibuix i arts, dos tallers de tecnologia, aula de música i laboratori d’idiomes. A l’FP disposem de tallers amplis i equipats amb la tecnologia més moderna possible. 

Els Ensenyaments Esportius disposen de la Piscina Municipal ubicada al mateix costat de l’institut i les instal·lacions del Club Nàutic Salou per desenvolupar les seves pràctiques. Tenim també equipaments comuns a totes les etapes educatives: pistes poliesportives, sala d’actes, aules d’informàtica, aula d’idiomes, sala d’estudis i biblioteca.

 Projectes, programes i serveis

 

El centre també ofereix activitats complementàries i extraescolars gratuïtes en horari de tarda, algunes de les quals són ofertades
pel Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Salou. 

Com a centre innovador i que aposta per la qualitat i millora contínua, el centre ofereix els següents projectes i serveis: