Erasmus + BAT artístic

El curs 2022-23, l’Institut Jaume I va aconseguir el projecte Erasmus 2023-1-ES01-KA122-SCH-000138896- EcoArt (18 mesos).

Aquest projecte permet oferir mobilitat a l’alumnat del Batxillerat artístic (plàstic) amb socis europeus. El curs 23-24 la mobilitat serà amb un centre educatiu de la Isla de la Reunión el mes de març.

El projecte titulat ECOART per a una millor sostenibilitat és un complex projecte que pretén aconseguir els cinc objectius següents:

– Millorar la sostenibilitat a través del reciclatge de tot el que es creï en el centre.

– Millorar la competència digital de la comunitat educativa.

– Millorar la internacionalització.

– Millorar la competència lingüística en llengua anglesa i francesa.

– Millorar la inclusió del nostre alumnat.

Diem que és complex ja que no només compta amb una possible visita a un país europeu, sinó que comporta fer un seguit d’activitats que no acaben ni es limiten a una sortida.

Una de les activitats és poder fer una visita durant el curs 2023-2024 a un país estranger de la comunitat europea per a treballar en els mateixos cinc objectius que pretenem aconseguir amb el nostre projecte.