Criteris de selecció d’alumnat: ERASMUS + BAT

REQUISITS PER ACONSEGUIR LA BECA ERASMUS + BATXILLERAT

 

Aquesta possibilitat es tradueix en una beca per a l’alumnat i com a tal té els següents requisits per poder aconseguir-la:

– Necessitat de millorar els resultats en algun dels dos idiomes proposats (tant l’anglès com el francès): 10 punts (10%)

– Risc d’exclusió socioeconòmica: 10 punts (10%). Comprovat a través de la petició d’una beca o ajuda del Ministerio.

– Necessitats educatives especials: 10 punts (10%)

Bon rendiment acadèmic (expedient acadèmic): 20 punts (20%)

Interessos artístics (vídeo de motivació de dos minuts de durada, on es valorarà la qualitat gràfica i el contingut): 10 punts (20%)

Compromís de rebre a casa de l’alumnat possibles alumnes de la comunitat europea durant el curs 2023-2024 o 2024-2025 que participin del projecte: 10 punts (5%)

Assistència a les classes de francès impartides els dilluns per la tarda amb la professora Cristina Casanovas (horari i sessions a determinar): 10 punts (5%)

Alta motivació en el projecte del reciclatge proposat en la matèria de Volum per a portar a terme l’escenografia i el vestuari de l’espectacle: 10 punts (5%)

– Compromís per part de l’alumnat en realitzar xerrades, vídeos i material divulgatiu un cop finalitzi la visita del nostre alumnat: 10 punts (10%)

Total: 100 punts