El passat 20 de maig l’alumnat de segon curs del CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència van presentar els seus magnífics treballs davant del tribunal del centre en el marc del mòdul de síntesi. D’aquesta manera, l’alumnat ha culminat dos anys de bagatge i d’aprenentatge a l’institut.

Text: Anna Robledo