CONVOCATÒRIA DE LES PROVES PER COMPLETAR L’ESO

Destinataris

Alumnat que l’any 2022 o 2023 va finalitzar en aquest centre el quart curs de l’etapa d’ESO i no va poder obtenir el corresponent títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) per haver-li quedat pendents de superació algunes matèries.

Requisits

En cas d’haver complert 18 anys o bé complir-los dins del present any 2024, podeu presentar-vos a unes proves de les matèries pendents d’ESO, la qual cosa us permetria, en cas d’avaluació positiva, obtenir el títol de Graduat en ESO. També teniu l’opció de presentar-vos ara només a alguna de les matèries suspeses.

Si fas o has fet els 17 anys dins del 2024 també podries presentar-t’hi, sempre que compleixis alguna de les condicions següents:

– Tenir un contracte laboral que t’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.

– Trobar-te en procés d’obtenció d’un permís de treball.

– Ser esportista d’alt rendiment.

Procediment

Podeu passar pel centre per fer la matrícula entre l’1 i el 14 de febrer en horari de 10 a  13 hores. En el cas que vulgueu acreditar la vostra condició de contractat laboral o d’esportista d’alt nivell, haureu d’aportar també la documentació corresponent.

Les proves es realitzaran entre el 28 de febrer el 8 de  març d’acord amb el calendari que es publicarà al tauler d’anuncis del centre a partir del 20 de febrer, on podràs consultar, també, els criteris d’avaluació de les proves. També pots consultar la web de centre https://www.iesjaume1.cat (apartat secretaria)

Descarregar full d’inscripció

Mes informació a https://www.iesjaume1.cat

 

Criteris d’avaluació

 

Admesos

… 575S Matèries pendents: CAT, CAS, MAT

… 898J Matèries pendents: CAT, CAS, MAT, GIH

Dates de realització de les proves

Dijous, 29 de febrer a les 09:30
GEOGRAFIA I HISTÒRIA – E. Lozano (Aula 2.5)

Divendres, 1 de març a les 12:00
CATALÀ – M.Gassió (Aula 2.5)

Dimarts, 5 de març a les 09:30
CASTELLÀ – M.A Gordillo (Aula 2.5)

Dimarts, 5 de març a les 12:00
MATEMÀTIQUES – M. Lluïsa Gil (Aula 2.5)

Resultats

… 575S Matèries pendents: CAT (NA), CAS (AS), MAT (NA)

… 898J Matèries pendents: CAT (NA), CAS (NA), MAT (NP), GIH (NA)