Des de llengua catalana, a partir d’alguns versos del poema Canó a Mahalta de Màrius Torres, hem creat el poema Acció reflexiva entre tots. Dadà? Potser sí, potser no! Amb els alumnes de 1r d’ESO C: Chiara, Mama, Ruth, Eva, Ilai, Roc, Abdullah i Mohamed.

Text: Antònia Farré