Durant el 1r trimestre d’aquest curs 2022-2023 el professorat de l’institut Jaume I ha de realitzar formació sobre Estratègia digital. Aquesta formació ha estat impulsada pel Departament d’Educació a tots els centres de Catalunya per tal que el professorat pugui acreditar el nivell C1 de Competència Digital, que serà obligatori a partir del 2024 a tot l’estat espanyol.
La realització d’aquesta formació pot ser un bon instrument per a la millora de la competència digital no tan sols del professorat, sinó també de l’alumnat i del centre, en general.
En el nostre centre aquesta formació és impartida pel professor Marco Antonio Gordillo, Rosa Sanahuja, Carme Alemany i Isaura Hortoneda, que formen la Comissió d’estratègia digital de centre.
De fet, la formació ja ha començat d’una forma intensiva aquests dos primers dies de curs. Durant tres hores cada dia, els membres de la comissió, d’una manera rotatòria, la imparteixen a tot el claustre que està dividit en dos grups: un a la biblioteca i l’altre a la Sala d’actes.
La veritat és que aquesta formació és molt ben rebuda perquè tots aprenem a treure més profit dels recursos digitals que des de ja fa anys utilitzem, sobretot el Moodle. Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració!
Text: Montse Piqué