L’alumnat del Cicle Formatiu de Tècnic en Gestió Sociocultural i Turística, durant el transcurs de la Unitat Formativa 2 (Animació Turística), ha portat a terme una recerca excel·lent sobre els diferents Carnavals de Catalunya. Així doncs, a través de la recerca, han hagut de dissenyar i implementar un Carnaval en un context concret de la geografia catalana. Els diferents carnavals proposats, a través dels àmbits geogràfics establerts, han estat els següents: Vilanova i la Geltrú, Sitges, Solsona, Berga, Reus i Lleida.

Finalment, el 25 de febrer de 2022, l’alumnat d’APD, SIEI, 4t d’ESO i Aula d’Acollida van acudir a l’acte d’implementació del Carnaval 2022 de l’Institut Jaume I a càrrec de l’alumnat d’Animació Sociocultural i Turística.
Text per: Xavier Ollonarte