Comença el procediment de selecció de l’alumnat per les beques ERASMUS

Els dos anys més durs de la pandèmia, 2020 i 2021, van coincidir amb el canvi de cicle dels diferents projectes ERASMUS + oferts i finançats per la Comissió Europea. Es va tancar el cicle 2014-2020 i es va obrir el 2021-2027, amb una aposta ferma d’aquesta institució per augmentar la vocació europea basant-la en els pilars de la sostenibilitat, la digitalització, la inclusivitat i la igualtat.

El nostre institut, ferm en els seus valors que són els d’Europa, va aconseguir per aquest període que tot just ara s’enceta l’acreditació pels cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs passat vàrem sol·licitar les primeres mobilitats pels nostres alumnes, que van ser concedides. En total se’ns han concedit 27.289€ per grau mitjà i 6.060€ per grau superior i el passat 1 de març començà el concurs de mèrits per poder gaudir de les beques de mobilitat ERASMUS per part dels alumnes dels nostres cicles, qui coneixeran a finals del mateix mes si se’ls han concedit. Entre els mesos de maig i setembre esperem que puguin gaudir d’aquesta, única, increïble i meravellosa experiència que els canviarà per sempre més.

Treballarem aquest període amb l’objectiu de ser el centre de referència ERASMUS del nostre territori, ampliant la xarxa d’instituts amb qui cooperem, rebent i ajudant els alumnes que vinguin aquí a fer les pràctiques i promovent la mobilitat del nostre professorat.

Text per: Equip de mobilitat internacional

“El projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de l’Institut Jaume I i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que se’n pugui fer de la informació difosa.”