Durant aquest mes de març s’han dut a terme diverses xerrades d’orientació que s’ofereixen a l’alumnat de 2n de Batxillerat, amb l’objectiu que l’alumnat afronti el repte de prendre decisions importants sobre el seu futur des de diverses perspectives.

Una d’aquestes xerrades va ser a càrrec de Pere Millán, exalumne del centre que actualment treballa de periodista a La Vanguàrdia. Millán va explicar als alumnes la seva experiència i l’alumnat va tenir l’oportunitat de fer preguntes, expressar pors i motivar-se de cara al final de curs.

D’altra banda, el director de l’Escola d’Art de Tarragona, en Daniel Uzquiano, va explicar els diversos cicles formatius de grau superior d’Art i Disseny que es poden cursar a l’Escola d’Art i també es van parlar de les proves d’accés a aquests cicles, i de tot el que aquesta institució pot oferir a nivell d’infraestructura, equipaments i tracte personalitzat.

L’Escola d’Art de Reus, mitjançant la professora Alèxia Buyo i el director Joaquim Vilafranca, també van oferir una xerrada sobre els cicles formatius de grau superior que ofereix el seu centre. La seva oferta formativa consta de quatre cicles superiors: Arquitectura efímera, Projectes i Direcció d’obres de decoració, Infografia 3D i Videojocs i entorns virtuals. Ens van exposar projectes reals que s’han dut a terme a localitats de l’entorn, i ens van comentar els secreta d’aquest mon del disseny d’espais.

Finalment la coordinadora de cicles del nostre centre, Roser Oliver, els va mostrar els cicles de tipus econòmic (AFI) i social (Integració Social) que ofereix el nostre institut.