L’alumnat de 1r d’ESO ha participat durant el 3r trimestre en el Projecte orenetes en el qual s’ha treballat la biodiversitat urbana de Salou a partir de l’estudi dels ocells més comuns al nostre municipi. També ha col·laborat en l’elaboració d’un cens de nius d’oreneta cua blanca, projecte de ciència ciutadana, en col·laboració amb l’ICO i l’ajuntament de Salou.

Conèixer les espècies que habiten en el nostre municipi és clau, ja que tenen una funció decisiva en la qualitat ambiental de la ciutat i per tant en la salut de les persones i la protecció respecte l’emergència climàtica.

Text: Olalla Ruiz