[Oferta inicial] [Informació general] [Els nostres cicles formatius] [Admesos]

Calendari de preinscripció

Oferta inicial de places: 24 de maig de 2022

Període de presentació de la sol·licitud: del 25 al 31 de maig 2022 només per via telemàtica

Presentació de documentació: 1 de juny de 2022

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 23 de juny de 2022

Presentació de reclamacions al barem provisional: del 23 al 29 de juny de 2022

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2022

Sorteig: 5 de juliol de 2022. Número de desempat: 31.084

Publicació de llistes ordenades: 7 de juliol de 2022

Publicació de l’oferta final: 15 de juliol de 2022

Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera: 15 de juliol de 2022

Període de matrícula per als alumnes admesos en la preinscripció: del 18 al 22 de juliol de2022

Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 13 de setembre de 2022

Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió: del 14 al 16 de setembre de 2022

Publicació de llista d’admesos a la segona fase d’admissió: 21 de setembre de 2022

Període de matrícula 2a fase d’admissió: a partir del 21 de setembre de 2022

Tramitació de la preinscripció

Qui ha d’emplenar el formulari?

  • Alumne major d’edat o que fa els 18 anys durant el 2022

Dues formes de tramitació de la preinscripció:

Sol·licitud electrònica (cal DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve, l’idCAT Mòbil o altres) – No cal aportar cap còpia al centre.

Sol·licitud amb suport informàtic – Caldrà adjuntar durant el procés el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud

Si voleu, podeu obtenir fàcilment el idCAT mòbil en el següent enllaç:

idCAT_mobil

 

 

 


[Accés als formularis de preinscripció]

Documentació acreditativa

En general només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de la presentació de la sol·licitud.

Recomanem disposar del núm. d’identificació de l’alumne RALC (l’escola i/o institut de procedència us el pot facilitar) ja que us estalviareu presentar pràcticament tota la documentació.

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, a la sol·licitud.