[Oferta inicial] [Informació general] [Els nostres cicles] [Admesos]

Calendari de preinscripció

​Fases de la pr​ein​scripci​​ó

Alumnat de continuïtat

4t ESO i 1r de BAT

Resta d’alumnat
Publicació de l’oferta 11 d’abril ​
Presentació de sol·licituds  (electrònica o de suport informàtic) Del 12 al 18 d’abril de 2023 Del 9 al 15 de maig de 2023
Presentació de documentació Fins al 19 d’abril de 2023 Fins al 16 de maig de 2023
Publicació del llistat d‘admesos i exclosos provisional 28 d’abril de 2023  —
Període de reclamacions al llistat d’admesos i exclosos Del 28 d’abril al 3 de maig de 2023  —
Publicació del llistat d’admesos i exclosos definitiu 8 de maig de 2023  —

Publicació de la llista amb la puntuació provisional:

31 de maig
Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional Del 31 de maig al 7 de juny ​de 2023
Publicació de la llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (continuïtat i resta alumnat) ​14 de juny de 2023

Sorteig del número per al desempat:

Alumnat de continuÏtat:

Resta d’alumnat:

14 de juny ​de 2023
Publicació de la llista ordenada (continuïtat i resta alumnat) 20 de juny de 2023
Publicació oferta final 30 de juny de 2023

Publicació de la llista d’admesos (continuïtat i resta alumnat)

Llista d’espera

30 de juny de 2023 30 de juny de 2023
Període de matrícula Del 3 al 7 de juliol de 2023 Del 3 al 7 de juliol de 2023
Publicació de centres i cicles amb places vacants (2a fase d’admissió) 24 de juliol de 2023 ​
Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d’admissió de participants en la preinscripció Del 25 al 27 de juliol de 2023
Publicació de la llista d’admesos (2a fase d’admissió) 31 de juliol de 2023 ​
Període de matrícula (2a fase d’admissió)​  


Tramitació de la preinscripció

Qui ha d’emplenar el formulari?

  • Pare, mare o tutor/a legal de l’alumne menor d’edat o que no fa els 18 anys durant el 2023

  • Alumne major d’edat o que fa els 18 anys durant el 2023

Dues formes de tramitació de la preinscripció:

Sol·licitud electrònica (cal DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve, l’idCAT Mòbil o altres) – No cal aportar cap còpia al centre.

Sol·licitud amb suport informàtic – Caldrà adjuntar durant el procés el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud i el llibre de família si és menor d’edat.

Si voleu, podeu obtenir fàcilment el idCAT mòbil en el següent enllaç:

idCAT_mobil

 

 

 


[Accés als formularis de preinscripció]

Documentació acreditativa

En general només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de la presentació de la sol·licitud.

Recomanem disposar del núm. d’identificació de l’alumne RALC (l’escola i/o institut de procedència us el pot facilitar) ja que us estalviareu presentar pràcticament tota la documentació.

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, a la sol·licitud.