[Oferta inicial] [Informació general] [Els nostres cicles] [Admesos]

Calendari de preinscripció

​Fases de la pr​ein​scripci​​ó Alumnat de continuïtat Resta d’alumnat
Publicació de l’oferta 19 d’abril ​
Presentació de sol·licituds  (electrònica o de suport informàtic) Del 20 al 26 d’abril Del 17 al 23 de maig
Presentació de documentació 27 d’abril 24 de maig
Publicació del llistat d’admesos i exclosos provisional 6 de maig  —
Període de reclamacions al llistat d’admesos i exclosos Del 6 al 12 de maig  —
Publicació del llistat d’admesos i exclosos definitiu 16 de maig  —

Publicació de la llista amb la puntuació provisional:

9 de juny
Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional Del 9 al 16 de juny ​
Publicació de la llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (continuïtat i resta alumnat) ​22 de juny

Sorteig del número per al desempat:

Alumnat de continuÏtat: 1.217

Resta d’alumnat:  14.225

22 de juny ​
Publicació de la llista ordenada (continuïtat i resta alumnat) 28 de juny
Publicació oferta final 7 de juliol

Publicació de la llista d’admesos (continuïtat i resta alumnat)

Llista d’espera

8 de juliol 15 de juliol
Període de matrícula Del 11 al 15 de juliol Del 18 al 22 de juliol
Publicació de centres i cicles amb places vacants (2a fase d’admissió) 13 de sete​mbre ​
Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d’admissió de participants en la preinscripció Del 14 al 16 de setembre
Publicació de la llista d’admesos (2a fase d’admissió) 21 de setembre ​
Període de matrícula (2a fase d’admissió)​ ​A partir del 21 de setembre


Tramitació de la preinscripció

Qui ha d’emplenar el formulari?

  • Pare, mare o tutor/a legal de l’alumne menor d’edat o que no fa els 18 anys durant el 2022

  • Alumne major d’edat o que fa els 18 anys durant el 2022

Dues formes de tramitació de la preinscripció:

Sol·licitud electrònica (cal DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve, l’idCAT Mòbil o altres) – No cal aportar cap còpia al centre.

Sol·licitud amb suport informàtic – Caldrà adjuntar durant el procés el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud i el llibre de família si és menor d’edat.

Si voleu, podeu obtenir fàcilment el idCAT mòbil en el següent enllaç:

idCAT_mobil

 

 

 


[Accés als formularis de preinscripció]

Documentació acreditativa

En general només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de la presentació de la sol·licitud.

Recomanem disposar del núm. d’identificació de l’alumne RALC (l’escola i/o institut de procedència us el pot facilitar) ja que us estalviareu presentar pràcticament tota la documentació.

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, a la sol·licitud.