[Oferta inicial] [Informació general] [Els nostres cicles] [Admesos]

Calendari de preinscripció

​Fases de la pr​ein​scripci​​ó

Alumnat de continuïtat

4t ESO i 1r de BAT

Resta d’alumnat
Publicació de l’oferta 11 d’abril ​
Presentació de sol·licituds  (electrònica o de suport informàtic) Del 12 al 18 d’abril de 2023 Del 9 al 15 de maig de 2023
Presentació de documentació Fins al 19 d’abril de 2023 Fins al 16 de maig de 2023
Publicació del llistat d‘admesos i exclosos provisional 28 d’abril de 2023  —
Període de reclamacions al llistat d’admesos i exclosos Del 28 d’abril al 3 de maig de 2023  —
Publicació del llistat d’admesos i exclosos definitiu 8 de maig de 2023  —

Publicació de la llista amb la puntuació provisional:

31 de maig
Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional Del 31 de maig al 7 de juny ​de 2023
Publicació de la llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (continuïtat i resta alumnat) ​14 de juny de 2023

Sorteig del número per al desempat:

Alumnat de continuÏtat:  12.350

Resta d’alumnat:  4.381

14 de juny ​de 2023
Publicació de la llista ordenada (continuïtat i resta alumnat) 20 de juny de 2023
Publicació oferta final 30 de juny de 2023

Publicació de la llista d’admesos (continuïtat i resta alumnat)

Llista d’espera

30 de juny de 2023 30 de juny de 2023
Període de matrícula Del 3 al 7 de juliol de 2023 Del 3 al 7 de juliol de 2023
Publicació de centres i cicles amb places vacants (2a fase d’admissió) 24 de juliol de 2023 ​
Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d’admissió de participants en la preinscripció Del 25 al 27 de juliol de 2023
Publicació de la llista d’admesos (2a fase d’admissió): No ha hagut preinscripció i, per tant, no hi ha admesos en aquesta fase. 31 de juliol de 2023 ​
Període de matrícula (2a fase d’admissió i admissió ordinària) A partir de l’1 de setembre de 2023


Tramitació de la preinscripció

Qui ha d’emplenar el formulari?

  • Pare, mare o tutor/a legal de l’alumne menor d’edat o que no fa els 18 anys durant el 2023

  • Alumne major d’edat o que fa els 18 anys durant el 2023

Dues formes de tramitació de la preinscripció:

Sol·licitud electrònica (cal DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve, l’idCAT Mòbil o altres) – No cal aportar cap còpia al centre.

Sol·licitud amb suport informàtic – Caldrà adjuntar durant el procés el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud i el llibre de família si és menor d’edat.

Si voleu, podeu obtenir fàcilment el idCAT mòbil en el següent enllaç:

idCAT_mobil

 

 

 


[Accés als formularis de preinscripció]

Documentació acreditativa

En general només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de la presentació de la sol·licitud.

Recomanem disposar del núm. d’identificació de l’alumne RALC (l’escola i/o institut de procedència us el pot facilitar) ja que us estalviareu presentar pràcticament tota la documentació.

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, a la sol·licitud.