Llistes d’espera de cicles formatius de grau superior

El centre gestiona la llista d’espera de persones preinscrites posant-se en contacte directament amb les persones que figuren en la llista i, per tant, no caldrà fer acte públic. Per qualsevol dubte contacteu amb secretaria@iesjaume1.cat

Les persones interessades en obtenir alguna assignació però que no figuren en la llista d’espera tenen dues opcions per optar a alguna de les places que finalment queden disponibles:

1.- Entre el 6 i 7 de setembre podeu participar en la segona fase d’admissió si, tot i haver participat en la primera fase, no heu obtingut plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d’espera. Si compliu aquests requisits rebreu un correu electrònic amb un enllaç. L’oferta PROVISIONAL del centre en aquesta segona volta és de 12 vacants per Administració i Finances i 9 vacants per Integració Social.  L’oferta definitiva es publicarà el 5 de setembre. Més informació sobre lai participació en la segona fase a grau superior...

2.- Assignació de places vacants: 8 de setembre.

3.- A partir del 8 de setembre es podran assignar per admissió ordinària.

 

Llistes d’espera de cicles formatius de grau mitjà

El centre gestiona la llista d’espera de persones preinscrites posant-se en contacte directament amb les persones que figuren en la llista i, per tant, no caldrà fer acte públic. Per qualsevol dubte contacteu amb secretaria@iesjaume1.cat

Les persones interessades en obtenir alguna assignació però que no figuren en la llista d’espera tenen dues opcions per optar a alguna de les places que finalment queden disponibles:

1.- Entre el 25 i 27 de juliol podeu participar en la segona fase d’admissió si, tot i haver participat en la primera fase, no heu obtingut plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d’espera. Si compliu aquests requisits rebreu un correu electrònic amb un enllaç. L’oferta del centre en aquesta segona volta és de 2 vacants per Gestió Administrativa i 4 vacants per Atenció a Persones en Situació de Dependència. Més informació grau mitjà i grau superior...

2.- Assignació de places vacants: 31 de juliol. No ha hagut preinscripció i, per tant, no hi ha admissió en aquesta fase.

3.- A partir de l’1 de setembre es podran assignar per admissió ordinària.

 

Matriculació de cicles esportius

Es durà a terme entre el 10 i el 18 de juliol de 2023 emplenant un dels següents formulari:

Formulari de matrícula al cicle MITJÀ de salvament i socorrisme

Formulari de matrícula al cicle SUPERIOR de salvament i socorrisme

 

 

Alumnat que ha estat admès en fase de preinscripció en cicles formatius de grau mitja i superior

A partir del 3 de juliol, les persones que hagin estat admeses en el procés de preinscripció i compleixin el requisit d’accés podran matricular-se. La matrícula es farà per via telemàtica seguint les instruccions que rebreu per correu electrònic. Durant el procés haureu de carregar una còpia  de la següent documentació que us recomanem tingueu escanejada o fotografiada abans d’omplir el formulari de matrícula perquè us sigui més fàcil la càrrega:

  • Fotografia mida carnet.
  • DNI / NIE (davant i darrere) o passaport de l’alumne/a.
  • DNI / NIE (davant i darrere) o passaport del pare, mare o tutors legals (si sou menor d’edat).
  • Llibre de família o document equivalent que acrediti la filiació. (si sou menor d’edat).
  • Resguard del títol o certificat que acrediti el compliment del requisit d’accés (superació de l’ESO, Batxillerat, Cicle Formatiu i prova d’accés que permet l’accés a l’estudi)
  • Targeta sanitària o equivalent.
  • Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte a través del correu secretaria@iesjaume1.cat

Formulari matrícula grau mitjà (a partir del 3 de juliol)

Formulari matrícula grau superior (a partir del 19 de juliol)

[Llibres de text i llicències digitals] [Organització dels Cicles Formatius] [Organització dels Ensenyaments Esportius]

Alumnat que es matrícula per continuïtat al centre

  • Pas de 1r a 2n curs de qualsevol cicle formatiu.
  • Repetició de qualsevol curs

Enllaç a la pàgina de formularis de matrícula per continuïtat