Confirmació de matrícula de cicles formatius per continuïtat al centre [del 15 al 25 d'abril de 2024]

[Llibres de text i llicències digitals] [Organització dels Cicles Formatius] [Organització dels Ensenyaments Esportius]

 • Pas de 1r a 2n curs de qualsevol cicle formatiu.
 • Repetició de qualsevol curs
Formulari per confirmació de plaça en cicles formatius
Matriculació de cicles esportius [del 8 al 12 de juliol de 2024]

Es durà a terme entre el 8 i el 12 de juliol de 2024 emplenant un dels següents formulari:

Formulari de matrícula al cicle MITJÀ de salvament i socorrisme

Formulari de matrícula al cicle SUPERIOR de salvament i socorrisme

 

Matrícula per preinscripció de grau superior [del 15 al 18 de juliol de 2024]

[Llibres de text i llicències digitals] [Organització dels Cicles Formatius] [Organització dels Ensenyaments Esportius]

 • Entre el 15 i 18 de juliol de 2024, les persones que hagin estat admeses en el procés de preinscripció i compleixin el requisit d’accés podran matricular-se. La matrícula es farà per via telemàtica seguint les instruccions que rebreu per correu electrònic. Durant el procés haureu de carregar una còpia  de la següent documentació que us recomanem tingueu escanejada o fotografiada abans d’omplir el formulari de matrícula perquè us sigui més fàcil la càrrega:

  • Fotografia mida carnet.
  • DNI / NIE (davant i darrere) o passaport de l’alumne/a.
  • DNI / NIE (davant i darrere) o passaport del pare, mare o tutors legals (si sou menor d’edat).
  • Llibre de família o document equivalent que acrediti la filiació. (si sou menor d’edat).
  • Resguard del títol o certificat que acrediti el compliment del requisit d’accés (superació de Batxillerat, Cicle Formatiu i prova d’accés que permet l’accés a l’estudi)
  • Targeta sanitària o equivalent.
  • Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte a través del correu secretaria@iesjaume1.cat

  Formulari matrícula grau superior (a partir del 15 de juliol de 2024)

Matrícula per preinscripció de grau mitjà [del 17 al 21 de juliol de 2024]

[Llibres de text i llicències digitals] [Organització dels Cicles Formatius] [Organització dels Ensenyaments Esportius]

 • Entre el 17 i 22 de juliol de 2024, les persones que hagin estat admeses en el procés de preinscripció i compleixin el requisit d’accés podran matricular-se. La matrícula es farà per via telemàtica seguint les instruccions que rebreu per correu electrònic. Durant el procés haureu de carregar una còpia  de la següent documentació que us recomanem tingueu escanejada o fotografiada abans d’omplir el formulari de matrícula perquè us sigui més fàcil la càrrega:

  • Fotografia mida carnet.
  • DNI / NIE (davant i darrere) o passaport de l’alumne/a.
  • DNI / NIE (davant i darrere) o passaport del pare, mare o tutors legals (si sou menor d’edat).
  • Llibre de família o document equivalent que acrediti la filiació. (si sou menor d’edat).
  • Resguard del títol o certificat que acrediti el compliment del requisit d’accés (superació de l’ESO, Cicle Formatiu i prova d’accés que permet l’accés a l’estudi)
  • Targeta sanitària o equivalent.
  • Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte a través del correu secretaria@iesjaume1.cat

  Formulari matrícula grau superior (a partir del 17 de juliol de 2024)