Matriculació de cicles esportius i batxillerat 3×2

Es durà a terme entre el 29 i 31 d’agost de forma presencial

Llistes d’espera de cicles formatius

El centre gestiona la llista d’espera de persones preinscrites posant-se en contacte directament amb les persones que figuren en la llista i, per tant, no caldrà fer acte públic. Per qualsevol dubte contacteu amb secretaria@iesjaume1.cat

Les persones interessades en obtenir alguna assignació però que no figuren en la llista d’espera tenen dues opcions per optar a alguna de les places que finalment queden disponibles:

1.- Entre el 14 i 16 de setembre podeu participar en la segona fase d’admissió si, tot i haver participat en la primera fase, no heu obtingut plaça ni per assignació ni per la gestió de llista d’espera. Si compliu aquests requisits rebreu un correu electrònic amb un enllaç. En aquesta web publicarem les vacants disponibles. Més informació grau mitjà i grau superior...

2.- A partir del 21 de setembre, si encara hi ha vacants, es podran assignar per admissió ordinària.

 

Alumnat que ha estat admès en fase de preinscripció

A partir de l’11 de juliol, les persones que hagin estat admeses en el procés de preinscripció i compleixin el requisit d’accés podran matricular-se. La matrícula es farà per via telemàtica seguint les instruccions que rebreu per correu electrònic. Durant el procés haureu de carregar una còpia  de la següent documentació que us recomanem tingueu escanejada o fotografiada abans d’omplir el formulari de matrícula perquè us sigui més fàcil la càrrega:

  • Fotografia mida carnet.
  • DNI / NIE (davant i darrere) o passaport de l’alumne/a.
  • DNI / NIE (davant i darrere) o passaport del pare, mare o tutors legals (si sou menor d’edat).
  • Llibre de família o document equivalent que acrediti la filiació. (si sou menor d’edat).
  • Resguard del títol o certificat que acrediti el compliment del requisit d’accés (superació de l’ESO, Batxillerat, Cicle Formatiu i prova d’accés que permet l’accés a l’estudi)
  • Targeta sanitària o equivalent.
  • Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte a través del correu secretaria@iesjaume1.cat

Formulari matrícula grau mitjà (a partir de l’11 de juliol)

Formulari matrícula grau superior (a partir del 18 de juliol)

[Llibres de text i llicències digitals] [Organització dels Cicles Formatius] [Organització dels Ensenyaments Esportius]

Alumnat que es matrícula per continuïtat al centre

  • Pas de 1r a 2n curs de qualsevol cicle formatiu.
  • Repetició de qualsevol curs

Enllaç a la pàgina de formularis de matrícula per continuïtat