El dijous 26 de maig de 2022, va tenir lloc la Fira de Projectes de Robòtica amb Arduino, dissenyats, construits i programats pels alumnes de 4t A i B, que cursen la matèria de Tecnologia. 

El 3r trimestre, a la matèria de tecnologia de 4t, els alumnes en grups de treball de 2 a 4 membres, havien d’aplicar els coneixements de programació treballats al 2n trimestre amb la placa programable d’Arduino, a algun procés quotidià o enginy inventat per ells. La temàtica ha estat molt variada, des de jocs, instruments musicals, seguretat vial, sostenibilitat fins a solucions per tenir cura del medi ambient, inspirades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Al disseny del projecte, els grups van haver de fer un croquis de com seria l’estructura que donaria context a la seva idea i un diagrama de blocs de com havia de funcionar i els components electrònics que necessitarien. 

La construcció va comprendre la fabricació de l’estructura i de tots els elements necessaris per suportar els components electrònics. De forma simultània van treballar en la programació robòtica que definiria el funcionament del projecte. 

La Fira ha rebut la visita d’alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO i d’alguns professors, que han escoltat amb atenció i curiositat el funcionament dels projectes. Els tecnòlegs de 4t, amb entusiasme, els han mostrat com sensors d’humitat, de contacte, de temperatura, de llum, d’infraroig i polsadors capten informació de l’exterior, i a través del programa fet amb IDE d’Arduino o Arduinoblocks fan encendre LEDS, fan sonar melodies, girar motors i donar informació en pantalles LCD.

Després de dos trimestres de feina intensa, de moments de desànim, d’alegries i de penes quan els muntatges no funcionaven com volien, de treball en equip intens, d’enginy i de perseverància per aconseguir l’objectiu que s’havien proposat, la fira ha estat reeixida i han pogut compartir la feina feta amb els companys i sumar coneixement. Enhorabona a tots i a totes!!!

Text: Encarni Sánchez i Carme Alemany.