L’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa i els alumnes de 1r del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social han rebut la formació de Suport Vital Bàsic i ús del DEA, per part de l’alumnat de Grau Superior de Salvament i Socorrisme.
Aquesta activitat forma part del mòdul de Formació i Orientació Laboral (Primers Auxilis) que imparteix la professora Maria Farelo.
Els alumnes del Grau Superior en Salvament i Socorrisme són experts en la matèria pels seus estudis i per la seva experiència professional. Han realitzat una sessió molt pràctica i instructiva sobre com actuar en cas d’aturada cardiorespiratòria, han practicat les tècniques de reanimació i han pogut experimentar els passos per utilitzar un DEA i actuar correctament en una situació real.
Aquesta formació no només és important per formar part del currículum formatiu dels alumnes sinó que són uns coneixements que salven vides.
Estem segurs que aquesta col·laboració entre cicles ha estat enriquidora per a tots.
Text: Jordi Palatzi