Preinscripció Batxillerat

[Informació general] [Batxillerat al nostre centre] [Llistes d’assignació] [Llistes d’espera] [Oferta inicial]  

Arts escèniques
DOSSIER BATXILLERAT NO ARTS

Calendari de preinscripció

Oferta inicial de places: 16 d’abril de 2024

Període de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 d’abril de 2024 només per via telemàtica (es pot presentar documentació fins al 26 d’abril)

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 17 de maig de 2024

Presentació de reclamacions al barem provisional: del 17 al 23 de maig de 2024 (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar reclamacions)

Publicació de llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions: 29 de maig de 2024

Sorteig del número de desempat: 29 de maig de 2024, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona)

Publicació llista ordenada batxillerat: 3 de juny de 2024

Publicació de l’oferta final: 20 de juny de 2024

Publicació de les llistes d’assignació i llistes d’espera: 20 de juny de 2024

Període de matrícula ordinària: del 21 de juny l’1 de juliol de 2024

Tramitació de la preinscripció

Qui ha d’emplenar el formulari?

  • Pare, mare o tutor/a legal de l’alumne menor d’edat o que no fa els 18 anys durant el 2024

  • Alumne major d’edat o que fa els 18 anys durant el 2024

Dues formes de tramitació de la preinscripció:

Sol·licitud electrònica (cal DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve, l’idCAT Mòbil o altres) – No cal aportar cap còpia al centre.

Sol·licitud amb suport informàtic – Caldrà adjuntar durant el procés el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud i el llibre de família si és menor d’edat.

Si voleu, podeu obtenir fàcilment el idCAT mòbil en el següent enllaç:

idCAT_mobil

 

 

 


[Accés als formulari de preinscripció]

En general només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de la presentació de la sol·licitud. Documentació necessària a presentar només si l’aplicació informàtica ho demana.

Recomanem disposar del núm. d’identificació de l’alumne RALC (l’escola i/o institut de procedència us el pot facilitar) ja que us estalviareu presentar pràcticament tota la documentació.

Barem per batxillerat ARTS

Barem preinscripció Batxillerat (ARTS)

Criteris generals (suma de punts)

a) Germans escolaritzats al centre – 50 punts

b) Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o mare (només s’aplica un):

b1) Domicili habitual a l’àrea de proximitat dels Serveis Territorials de Tarragona (Baix Penedès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, i Tarragonès)30 punts

b2) Adreça del lloc de treball d’alguns dels pares a l’àrea de proximitat – 20 punts

c) Pares perceptors de la renda garantida de ciutadania – 15 punts

d) Expedient acadèmic: Qualificació global de l’ESO o mitjana de1r a 3r d’ESO si encara no ha finalitzat l’etapa.

Criteris complementaris (només en cas d’empat en criteris generals)

a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans, igual o superior al 33% – 15 punts

b) Pare, mare o tutor/a legal treballa al centre – 10 punts

c) Família nombrosa – 10 punts

d) Família monoparental – 10 punts

e) Alumne/a nascut en un part múltiple – 10 punts

f) Alumne/a en situació d’acolliment familiar – 10 punts

g) Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme – 10 punts

Barem per Batxillerat NO ARTS

Criteris generals (suma de punts)

a) Germans escolaritzats al centre – 50 punts

b) Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o mare (només s’aplica un):

b1) Domicili habitual a Salou30 punts

b2) Adreça del lloc de treball d’alguns dels pares a Salou20 punts

c) Pares perceptors de la renda garantida de ciutadania – 15 punts

d) Expedient acadèmic: Qualificació global de l’ESO o mitjana de 1r a 3r d’ESO si encara no ha finalitzat l’etapa.

Criteris complementaris (només en cas d’empat en criteris generals)

a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans, igual o superior al 33% – 15 punts

b) Pare, mare o tutor/a legal treballa al centre – 10 punts

c) Família nombrosa – 10 punts

d) Família monoparental – 10 punts

e) Alumne/a nascut en un part múltiple – 10 punts

f) Alumne/a en situació d’acolliment familiar – 10 punts

g) Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme – 10 punts

En general només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de la presentació de la sol·licitud. Documentació necessària a presentar només si l’aplicació informàtica ho demana.

Recomanem disposar del núm. d’identificació de l’alumne RALC (l’e