Calendari de preinscripció i matrícula de GRAU MITJÀ I SUPERIOR DE SALVAMENT I SOCORRISME

[Informació general] [Oferta provisional 23-24] [Sol·licitud de preinscripció]  [Llistat admesos SS Superior]  [Instruccions prova accés específica per al cicle inicial]

Període de preinscripció:

Alumnat procedent de 4t ESO i 1r de Batxillerat del 12 al 18 de abril de 2023 presencialment

Sol·licituds excloses i admeses a tràmit provisional (no implica admissió al cicle)

Resta d’alumnat del 9 al 15 de maig de 2023 presencialment

Publicació de llistes amb el barem provisional cicle inicial i superior: 31 de maig de 2023

Presentació de reclamacions al barem provisional: del 31 de maig al 7 de juny de 2023

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2023

Prova d’accés específica de salvament i socorrisme (convocatòria juny): (Informació i inscripció): 6 de juny de 2023  —  🕗 (Resultats de la prova)

Prova d’accés específica de salvament i socorrisme (convocatòria setembre): Inscripcions entre 1 i 12 de setembre de 2023

Publicació de llistes ordenades definitives cicle inicial i superior: 20 de juny de 2023

Publicació de la llista d’admesos inicial i superior: 4 de juliol de 2023

Període de matrícula: del 10 al 14 de juliol de 2023

Documentació

Podeu trobar l’imprès de sol·licitud al següent enllaç:

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud

Barem

Per assignar les places, les sol·licituds s’ordenen segons la puntuació obtinguda en sumar:

  • la qualificació mitjana del requisit d’accés al·legat,
  • dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a Catalunya i
  • un punt si s’ha fet la prova específica d’accés en alguna convocatòria anterior.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Per aclarir dubtes i/o consultes, us podeu adreçar al centre per telèfon o per correu electrònic:

977384771

gestio@iesjaume1.cat