Calendari de final de curs

Calendari de final de curs de 2n de batxillerat

10 de maig: a partir de les 13:00 descàrrega des de l’aplicació IEduca (Expedient acadèmic) dels butlletins de 3a avaluació i final provisional. També els rebreu per correu electrònic.

Del 13 al 17 de maig: activitats de recuperació i millora en fase ordinària.

Del 13 al 23 de maig: matrícula a les PAU

21 de maig: a les 13:30 lliurament presencial del certificat de qualificacions final en sessió de tutoria.

22 de maig: reinici de classes de preparació a les PAU. A les 09:30 xerrada informativa sobre preinscripcio universitària.

Del 24 al 30 de maig: preinscripció al cicles formatius de grau superior i mitjà.

Del 4 al 6 de juny: proves PAU

Del 4 al 28 de juny: preinscripció universitària

Del 10 al 12 de juny: Proves d’avaluació convocatòria extraordinària

14 de juny: a les 12:00 lliurament de butlletins de qualificacions de la convocatòria extraordinària i a les 19:00 al TAS acte de graduació.

19 de juny: publicació notes de les PAU.

10 de juliol: publicació 1a assignació places universitat.

22 de juliol: publicació 2a assignació places universitat.

Del 22 al 25 de juliol: matrículació a convocatòria extraordinària PAU.

Del 3 al 5 de setembre: proves PAU convocatòria extraordinària.

17 de setembre: publicació notes PAU convocatòria de setembre.

 

Calendari de final de curs de cicles formatius de grau superior

Del 13 al 23 de maig: període de matrícula a les PAU.

Dijous, 23 de maig: a les 12.00 hores – Lliurament de butlletins de 1a convocatòria de  en sessió de tutoria.

Del 24 al 30 de maig: preinscripció al cicles formatius de grau superior i mitjà.

Del 3 al 7 de juny: Proves d’avaluació de 2a convocatòria.

Del 4 al 6 de juny: proves PAU.

Del 4 al 28 de juny: preinscripció universitària.

Divendres, 14 de junya les 12.00 hores – Lliurament de butlletins de 2a convocatòria de  en sessió de tutoria. i a les 19:00 al TAS acte de graduació.

Dimecres, 19 de juny: publicació notes de les PAU.

Calendari de final de curs de cicles formatius de grau mitjà

Dijous, 23 de maig: a les 12.00 hores – Lliurament de butlletins de 1a convocatòria de  en sessió de tutoria.

Del 24 al 30 de maig: preinscripció al cicles formatius de grau superior i mitjà (per accedir a grau superior o canviar de cicle mitjà).

Del 3 al 7 de juny: Proves d’avaluació de 2a convocatòria.

Divendres, 14 de junya les 12.00 hores – Lliurament de butlletins de 2a convocatòria de  en sessió de tutoria. i a les 19:00 al TAS acte de graduació.

Dijous, 11 de juliol de 2024: Publicació de places assignades en cicles de grau superior.

Del 15 al 18 de juliol de 2024: Període de matrícula per a l’alumnat assignat a cicle superior.