Comunicació

El centre utilitza els següents mitjans/eines per a comunicar-se:

PÀGINA WEB https://iesjaume1.cat/ Gestionada per l’equip directiu
INSTAGRAM @institutjaume1 Gestionada per l’equip directiu
FACEBOOK https://www.facebook.com/institutjaumeprimersalou Gestionada per l’equip directiu
INTRANET I TOKAPP https://iesjaume1.ieduca.com/ Gestionada per l’equip directiu
MAIL CORPORATIU @iesjaume1.cat Gestionada per l’equip directiu