L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen al nostre centre per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Tenim com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.