Aules d’Emprenedoria – FP Empren

El curs 2021/22, el centre participa en ‘Aules d’emprenedoria’ i ha rebut una dotació per a dur a termes accions emprenedores amb l’alumnat.