Usuaris i seguretat

USUARIS

El centre proporciona un correu electrònic corporatiu amb contrasenya personal als docents, personal PAS i alumnat.

A les famílies se’ls dóna una contrasenya personal per accedir a la zona privada de la Intranet i TokApp.

SEGURETAT

Els comptes estan supervisats per assegurar-ne l’ús responsable i educatiu. Els comptes de l’alumnat estan restringits al propi domini (no poden enviar ni rebre correus externs al centre). I en cas necessari es poden fer auditories dels comptes.

Google no recopila ni utilitza dades dels alumnes amb finalitats publicitàries.