Grau Superior en Salvament i Socorrisme

Aquests ensenyaments capaciten per exercir professionalment la modalitat i especialitat de Salvament i Socorrisme. Té una durada total de 875 hores distribuïdes en un curs acadèmic. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball. Amb la superació d’un cicle de grau superior s’obté el títol de tècnic o tècnica superior de salvament i socorrisme.

Requisits d’accés:

  • Tenir el títol de tècnic en salvament i socorrisme. (Grau mitjà)
  • Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics, tenir el títol de tècnic superior de formació professional o grau universitari. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

Per cursar els cicles de grau superior cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per assignar les places, les sol·licituds s’ordenen segons la puntuació obtinguda en sumar:

  • la qualificació mitjana del requisit d’accés al·legat,
  • dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a Catalunya

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Pel que fa a l’import de la matrícula, vegeu els documents que detallen els preus públics en els centres dependents del Departament d’Educació.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

 

Titulació

Tècnic de Grau Superior de Salvament i Socorrisme

Durada

Un curs acadèmic (875 hores)

Currículum de coneixements

BLOC COMÚ                                                                                                                                                              BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA

Factors fisiològics de l’alt rendiment                                                                                                             Formació pràctica

Factors psicosocials de l’alt rendiment

Formació de formadors esportius

BLOC ESPECÍFIC

Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

Planificació i programació de l’alt rendiment  en salvament i socorrisme

Entrenament en salvament i socorrisme

Gestió del centre de salvament i socorrisme

Organització d’esdeveniments de salvament i socorrisme

Projecte final

 

 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Podràs treballar d’entrenador de màxim nivell de salvament i socorrisme,  director tècnic, director de competicions,  director d’escoles esportives,  coordinador d’equips de rescat i socorrisme,  coordinador d’unitats d’intervenció aquàtica,  coordinador de socorrisme en esdeveniments i competicions esportives en el medi aquàtic.

ON TREBALLARÀS?

Entitats de carâcer públic, entitats de caràcter privat, entitats esportives municipals, patronats esportius, centres d’alt rendiment esportiu, centres de tecnificació esportiva, federacions esportives, clubs esportius i socials, associacions esportives, empreses de serveis turístics, centres educatius, instal·lacions aquàtiques i espais aquàtics naturals que ofereixen activitats aquàtiques i esportives en salvament i socorrisme, empreses de serveis dels sectors esportius, oci, lleures i turisme.

 

 

Els nostres estudis