Grau Mitjà en Vela

Aquest cicle es divideix en cicle inicial i cicle final. El cicle inicial capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela; governar embarcacions d’esbarjo de fins vuit metres, i organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, utilitzant embarcacions amb aparell fix i lliure, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat. Té una durada de 500 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de vela amb aparell fix i aparell lliure, que és comú a les dues especialitats de vela.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de la vela en embarcacions amb aparell fix; governar embarcacions d’esbarjo de fins a dotze metres; organitzar, acompanyar i tutelar els regatistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats,
competicions i esdeveniments del nivell d’iniciació esportiva, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Titulació

Tècnic de Grau Mitjà de Vela

Durada

Un curs acadèmic (500 hores l’inicial i 600 hores el final)

Currículum de coneixements (cicle inicial)

BLOC COMÚ                                                                                                                                                                                                                                                                             
Organització i gestió de l’esport   

Bases del comportament esportiu

Primers auxilis

Activitat física adaptada i discapacitat

 Bloc específic

 Formació teòrica

 Seguretat de navegació i conservació dels materials

Metodologia de la vela i iniciació a la competició

Bloc de formació pràctica

Formació pràctica

Un total de 200 hores teòricopràctiques, 80 hores de pràctiques en empreses i 220 hores de prova específica

 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Podràs dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela, governar embarcacions d’esbarjo de fins a 8 metres, organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments.

I DESPRÉS, QUÈ PODRÉ FER?

Un cop acabat el cicle inicial pots fer el final i després un de superior.

 

Currículum de coneixements (cicle final)

BLOC COMÚ                                                                                                                                                              

Bases de l’aprenentatge esportiu                                                                                                                     Escola de vela

Bases de l’entrenament esportiu                                                                                                                      Bloc específic

Esport adaptat i discapacitat                                                                                                                               Competicions i esdeveniments de vela

Organització i legislació esportiva                                                                                                                   Seguretat en la navegació

Gènere i esport                                                                                                                                                            Preparació física del regatista

 Vela accessible                                                                                                                                                             Seguretat i intervenció en espais aquàtics

 Perfeccionament tècnic-tàctic de la vela amb aparell fix o lliure                                                  Posada apunt del material de l’aparell fix o lliure

Bloc de formació pràctica                                                                                                                                       Formació pràctica de 150 hores

 

 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Podràs treballar de monitor de tecnificació en vela d’aparell fix o lliure, de coordinador d’altre tècnics d’iniciació a la vela,  de gestor i organitzador d’esdeveniments de vela de promoció i iniciació, acompanyant i dirigint regatistes d’alt nivell.

I DESPRÉS, QUÈ PODRÉ FER?

Un cop acabat el grau, podràs continuar estudiant i fer un Grau Superior o bé endinsar-te en el món laboral.

 

                                                                    

OPORTUNITAT DE MOBILITAT INTERNACIONAL

 L’Institut Jaume I de Salou està adherit al programa Erasmus +. Aquest programa contempla la mobilitat d’estudiants i professorat entre diferents països de la Unió Europea per tal de foment ar l’educació integral de l’alumnat així com projectes cooperatius entre diferents centres educatius i la millora del coneixement de les llengües dels estats membres.

Els nostres estudis