Grau Mijtà en Salvament i Socorrisme

Aquests ensenyaments capaciten per exercir professionalment la modalitat i especialitat de Salvament i Socorrisme.

Té una durada  de 1.155 hores, repartides entre un cicle inicial i un final que es poden cursar per separat. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

  • el cicle inicial, comporta l’obtenció del certificat corresponent, i
  • el cicle final, comporta l’obtenció del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en l’especialitat esportiva corresponent.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic o tècnica de salvament i socorrisme.

Pel que fa a l’import de la matrícula, vegeu els documents que detallen els preus públics en els centres dependents del Departament d’Educació.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Titulació

Tècnic de Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme

Durada

Un curs acadèmic (1155 hores)

Currículum de coneixements (cicle inicial)

BLOC COMÚ                                                                                                                                                              BLOC ESPECÍFIC

Bases del comportament esportiu                                                                                                                 Instal·lacions aquàtiques i materials

Primers auxilis                                                                                                                                                            Metodologia de Salvament i Socorrisme

Activitat física adaptada i discapacitat                                                                                                        Organització d’esdeveniments d’iniciació en Salvament i Socorrisme

Organització esportiva                                                                                                                                          Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques

 

 

Currículum de coneixements (cicle final)

BLOC COMÚ                                                                                                                                                              BLOC ESPECÍFIC

Bases de l’aprenentatge esportiu                                                                                                                     Escola de salvament i socorrisme

Bases de l’entrenament esportiu                                                                                                                      Preparació física del socorrista

Esport adaptat i discapacitat                                                                                                                               Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme

Organització i legislació esportiva                                                                                                                   Organització d’esdeveniments de tecnificació i socorrisme

Gènere i esport                                                                                                                                                             Espais aquàtics i materials

                                                                                                                                                                                                Seguretat i intervenció en espais aquàtics  

 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Podràs treballar de monitor de Salvament i Socorrisme, jutge cronometrador,  socorrista en piscines, socorrista en parcs aquàtics, socorrista en piscines naturals.  

I DESPRÉS, QUÈ PODRÉ FER?

Un cop acabat el grau, podràs continuar estudiant i fer un Grau Superior o bé endinsar-te en el món laboral, treballant en les oficines de tot tipus d’empreses (petites i mitjanes empreses, bancs, assegurances, etc), administració pública, etc.

 

Els nostres estudis