Grau Mitja`d’Atenció a Persones en Situació de Dependència

Amb aquest cicle aconseguiràs  ser un o una professional capaç de cuidar a persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.

Titulació

Tècnic de Grau Mitjà en Atenció a persones en situació de dependència.

Durada

Dos cursos acadèmics (2.000 hores)

Currículum de coneixements

 Organització  de l’atenció de persones en situació de dependència                                            Destreses socials

Característiques i necessitats de persones en situació de dependència                                   Atenció i suport psicosocial 

Suport a la comunicació                                                                                                                                          Suport domiciliari

Atenció sanitària                                                                                                                                                         Atenció higiènica

Teleassistència                                                                                                                                                             Primers auxilis

Formació i orientació laboral                                                                                                                               Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Podràs treballar de cuidador/a de persones en situació de dependència,  cuidador/a en centres d’atenció psiquiàtrica,  gerocultor o gerocultora,  governant i sots-governant de persones en situació de dependència en diferents institucions,  d’auxiliar responsable de planta de residències de gent gran i persones amb discapacitat,  auxiliar d’ajuda a domicili,  assistent d’atenció domiciliària, treballador/a social, auxiliar d’educació especial, assistent personal i teleoperador/a d’assistència. 

I DESPRÉS, QUÈ PODRÉ FER?

Un cop acabat el grau, podràs continuar estudiant i fer un Grau Superior o bé endinsar-te en el món laboral, treballant en residències de persones grans o amb discapacitat físiques, psíquiques o sensorials,  centres de dia,  centres de rehabilitació, centres d’oci i temps de lleure,  centres d’inserció ocupacional de persones amb discapacitat,  serveis d’atenció a domicili i domicilis particulars.

 

 

 

OPORTUNITAT DE MOBILITAT INTERNACIONAL

L’Institut Jaume I de Salou està adherit al programa Erasmus +. Aquest programa contempla la mobilitat d’estudiants i professorat entre diferents països de la Unió Europea per tal de fomentar l’educació integral de l’alumnat així com projectes cooperatius entre diferents centres educatius i la millora del coneixement de les llengües dels estats membres.

Els nostres estudis