Grau Superior en Administració i Finances

L’alumne/a podrà exercir la seva activitat laboral fonamentalment en el sector empresarial per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa i protocols de gestió de qualitat.

Titulació

Tècnic Superior en Administració i Finances.

Durada

Dos cursos acadèmics (2.000 hores)

HORARI

De dilluns a dijous de 8.30 a 15.00 h.

Dijour de 8.30 a 14.00 h. 

 

Currículum de coneixements

 Comunicació i atenció al client                                                                         Gestió de la documentació jurídica i empresarial

 Anglès                                                                                                                              Procés integral de l’activitat comercial

 Recursos humans i responsabilitat corporativa                                     Ofimàtica i procés de la informació     

 Gestió de recursos humans                                                                                Gestió financera

 Comptabilitat i fiscalitat                                                                                       Gestió logística i comercial

 Simulació empresarial                                                                                            Formació i orientació laboral

 Projecte d’administració i finances                                                                 Formació en centres de treball (350 hores)

 

Mòduls professionals

Codi i mòdul Hores totals Hores 1r any Hores 2n any

 

001 Comunicació i atenció al client

132 4
0002 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 3
0003 Procés integral de l’activitat comercial 198 6
0004 Recursos humans i responsabilitat corporativa 66 2
0005 Ofimàtica i procés de la informació 132 4
0006 Anglès 132 4
0007 Gestió de recursos humans 66 2,5
0008 Gestió financera 132 5
0009 Comptabilitat i Fiscalitat 99 3,5
010 Gestió logística i comercial 99 3
011 Simulació empresarial 99 3,5
012 Projecte d’administració i finances 264 10
013 Formació i orientació laboral. 99 2
TUT Tutoria 33 1 1
014 Formació en centres de treball 416
TOTAL HORES 2000 29 25,5

 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Podràs treballar d’administratiu d’oficina o despatx, d’administratiu comercial,  d’administratiu de gestió i de personal, de responsable de tresoreria, pagaments, cartera de valors, d’auxiliar d’auditoria,  d’agent comercial, etc…

I DESPRÉS, QUÈ PODRÉ FER?

Un cop acabat el grau, podràs continuar estudiant i fer un Grau Universitari i/o incorporar-te al mercat laboral.

 

 

 

OPORTUNITAT DE MOBILITAT INTERNACIONAL

L’Institut Jaume I de Salou està adherit al programa Erasmus +. Aquest programa contempla la mobilitat d’estudiants i professorat entre diferents països de la Unió Europea per tal de fomentar l’educació integral de l’alumnat així com projectes cooperatius entre diferents centres educatius i la millora del coneixement de les llengües dels estats membres.

Altres estudis

Els nostres estudis